De Raad

De Raad heeft als doel werkgevers en werknemers te steunen, die samenwerken aan de verbetering en professionalisering van hun branche. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij de Raad aankloppen als zij hulp nodig hebben bij de toepassing van de cao, bijvoorbeeld als er vragen zijn over de uitleg of toepassing van een artikel uit de cao. Als het nodig is kan de Raad hierover zelfs een bindend advies uitbrengen.

Lees hier de wijziging minimumloon per 1 januari 2023 en wat dit betekent voor jou als werkgever

Taken van de Raad

  1. Op verzoek van één of meer partijen bij de cao uitleg geven aan de bepalingen van deze cao, ter bevordering van een eenvormige toepassing van de bepalingen. De uitleg gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  2. Het uitbrengen van een bindend advies over toepassing van de cao, wanneer één of meer werkgevers samen met één of meer werknemers, daarom verzoeken.
  3. Het geven van dispensatie van één of meerdere bepalingen van de cao, conform artikel 2 lid 3 van deze cao. De bevoegdheid om een gegeven dispensatie te allen tijde in te trekken.
  4. Permanent overleg met sociale partners over tussentijds optredende vraagstukken en/of het uitwerken van cao protocolafspraken met betrekking tot arbeidsplaatsen en arbeidsvoorwaarden.
  5. Geschillen tussen werkgever en werknemer kunnen door een akte van compromis aan de commissie worden voorgelegd ter bindend advies. Hiervoor zijn de statuten en het reglement van toepassing.

 

Samenstelling de Raad

De Raad is vertegenwoordigd door werkgevers en werknemers. De werkgeversvertegenwoordigers hebben hetzelfde aantal stemmen in de besluitvorming als de werknemersvertegenwoordigers. De Raad is vertegenwoordigd door:

Nathalie Jol-Cillekens Poeliersbond
Victor Brinkhorst Poeliersbond
Jacqueline Kraan CNV Vakmensen
Ilja Philippen FNV
Wim van den Brink Voorzitter