Fondsen

Stichting Fonds bevordering arbeidsverhoudingen (FBA) en stichting Fonds bevordering sociale arbeidsverhoudingen (FBS) innen benodigde gelden voor de financiering van projecten en activiteiten die vallen onder de doelstellingen van de fondsen met name op het gebied van arbeid zoals arbeidsvoorwaarden, scholing en hygiëne.

De fondsen innen een werkgevers- en werknemersdeel.

Premiepauze FBA en FBS

Stichting Fonds bevordering arbeidsverhoudingen (FBA) en stichting Fonds bevordering sociale arbeidsverhoudingen (FBS) innen premies voor de financiering van projecten en activiteiten die vallen onder de doelstellingen van deze fondsen. Beide premies omvatten een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Eerder is besloten om een premiepauze in te lassen. Deze pauze is verlengd van 1 januari 2023 t/m 30 april 2024. Voor meer informatie raadpleeg www.depoeliers.nl/fondsen

Stichting Fonds bevordering arbeidsverhoudingen ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven (FBA)

De Stichting FBA int benodigde gelden voor het Opleidingsfonds ten behoeve van overige, in de statuten benoemde paritaire werkzaamheden en benodigde financiën, waaronder de financiering van de Vaste Commissie Periodiek Overleg. Naast het innen van de ingevolge de cao verschuldigde bijdragen stelt de stichting zich ten doel het financieren, subsidiëren en ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven.

Stichting Fonds bevordering Sociale arbeidsverhoudingen ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven (FBS)

Voor branche-activiteiten die niet uit het FBA kunnen worden bekostigd, kan een beroep worden gedaan op het Fonds bevordering sociale arbeidsverhoudingen ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven.

Bijdragen FBA en FBS

De werkgever is verplicht om uiterlijk voor 1 februari van het jaar volgend op die waarop de loonsomopgave betrekking heeft aan het FBA Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven, of de door het FBA Ambachtelijk Pluimvee en Wildbedrijven aangewezen administrateur, opgave te doen van de loonsom over de periode van 1 januari tot en met 31 december van het voorafgaande jaar.

Betreft Aandeel %
FBA 2015 Werkgeversdeel 0.30
FBA 2015 Werknemersdeel 0.20
FBA 2016 t/m 2022 Werkgeversdeel 0.35
FBA 2016 t/m 2022 Werknemersdeel 0.30
FBS 2016 t/m 2022 Werkgeversdeel 0.15
FBS 2016 t/m 2022 Werknemersdeel 0.10
FBA 1 jan 2023 t/m 30 juni 2024 Werkgevers/werknemersdeel 0,00
FBS 1 jan 2023 t/m 30 juni 2024 Werkgevers/werknemersdeel 0,00