De Raad ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven

De Raad is een permanent overlegorgaan van enerzijds de vakbonden FNV en CNV Vakmensen en anderzijds de Poeliersbond (paritair orgaan). Een taak van de Raad is het verstrekken van informatie over de cao Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven. Andere taken zijn de behandeling van geschillen, het uitvoeren van protocollen voor diverse onderwerpen, alsmede het uitvoeren van taken onder de cao-fondsen (FBA en FBS).
De Raad zorgt er dus voor dat alle werkgevers en werknemers geïnformeerd worden en blijven over wat er in de cao is afgesproken. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij de Raad aankloppen als zij hulp nodig hebben.

De Raad

De Raad heeft als doel werkgevers en werknemers te steunen, die samenwerken aan de verbetering en professionalisering van hun branche. Lees verder

CAO

De werkgeversorganisatie Poeliersbond heeft samen met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten die voor de hele sector geldt. Lees verder

Fondsen

De Stichting Fonds bevordering arbeidsverhoudingen (FBA) int benodigde gelden voor het Opleidingsfonds. Ook is er het Fonds bevordering sociale arbeidsverhoudingen (FBS). Lees verder

Kip eten
Kip Eetkar