Wijziging minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is er een wijziging in de Wet minimumloon. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde lonen in loongroep 1 en 2 moeten worden aangepast. Hieronder de nieuwe bruto uurlonen per 1 januari 2023.

Wettelijk minimumloon

LeeftijdBruto uurloon per 1-1-2023
15 jaar3,53
16 jaar4,06
17 jaar4,65
18 jaar5,88
19 jaar7,05
20 jaar9,40
21 jaar en ouder11,75


Aanpassing loongroepen 1 en 2

Door de (forse) stijging van het wettelijk minimumloon met 10,15% is de situatie ontstaan dat in de loongroepen 1 en 2 bij bepaalde treden het eerder afgesproken cao-loon onder het wettelijk minimumloon komt te liggen. Dit betekent dat verschillende uurlonen moeten worden aangepast aan het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2023 zien de bruto uurlonen in de loongroepen 1 en 2 bij de treden 0 (21 jaar en ouder) t/m 2 er als volgt uit.

Per 1-1-2023Loongroep 1 Loongroep 2                             
Trede 011,7511,75
Trede 111,7511,81
Trede 2 12,27 12,43  

Deel dit bericht ook met jouw boekhouder/accountant.