Geen inning premie FBA en FBS tot 1 juli 2023

Tot 1 juli 2023 wordt geen premie geheven door de fondsen FBA en FBS. Dit besluit is genomen door sociale partners in de ambachtelijke poeliersbranche, verenigd in De Raad voor Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven (De Raad). Hiermee worden ondernemers en werknemers in de poeliersbranche tegemoet gekomen in deze tijd van oplopende kosten en uitgaven. Wat betekent dit voor jou én je medewerkers?

De fondsen innen een premie bestaande uit een werkgevers- en werknemersdeel. Tot en met 30 juni worden beide delen niet geïnd. Je hoeft het eerste halfjaar van 2023 géén werknemersdeel in te houden op het loon van jouw medewerkers. In het tweede kwartaal van 2023 stelt De Raad de premie FBA en FBS voor het tweede halfjaar van 2023 vast. Deze premies worden ter zijner tijd gepubliceerd op de website.

Deel dit bericht met jouw administratiekantoor/ accountant.  

Waar zijn de fondsen voor?

Stichting Fonds bevordering arbeidsverhoudingen (FBA) en stichting Fonds bevordering sociale arbeidsverhoudingen (FBS) innen benodigde gelden voor de financiering van projecten en activiteiten die vallen onder de doelstellingen van de fondsen met name op het gebied van arbeid zoals arbeidsvoorwaarden, scholing en hygiëne.